Een geheel van aanvullende diensten

SOCOMFIN geniet van erkende bevoegdheden om u te adviseren op zeer gevarieerde gebieden: Beheer, Fiscaal, Sociaal, Financiën, Organisatie, Informatiesysteem …

SOCOMFIN stelt u twee soorten taken voor:

1. Periodieke of geabonneerde taken

Operationele en financiële audit - business plan - exploitatie en treasury begroting - dashboards.

2. Specifieke taken

Rekrutering en boekhoudopleiding van het personeel, het invoeren van analytische boekhouding.

Haalbaarheidsstudies en gelegenheid voor het invoeren van een project dat boekhoudkundige en fiscale gevolgen heeft.

Boekhouding - Fiscaliteit - Beheer

Volgens de grootte van uw onderneming en de behoeften van uw organisatie, stellen wij u twee soorten of opdrachten voor:

1. Opdracht van taak van de boekhouding en fiscaliteit

Deze taak richt zich in het algemeen tot de kleine ondernemingen, vrije beroepen, zelfstandigen (natuurlijke personen) die naar SOCOMFIN de volledigheid van hun boekhoudstukken voor een beslag overbrengen die door de medewerkers van ons kantoor worden verwerkt.

Wij stellen de boekhoudkundige en fiscale verslagen op teneinde onze klanten toe te laten hun wettelijke en fiscale verplichtingen nakomen.

2. Taak van toezicht

Het houden van de boekhouding wordt binnen uw onderneming gerealiseerd met een technische ondersteuning van SOCOMFIN tijdens en aan het eind van de oefening:

 • Definitie en vestiging van de boekhoudprocedures
 • Revisie en controle van de verrichtingen
 • Besluit van de jaarrekening (balans, resultatenrekening, bijlagen, fiscale aangifte, attest van rekeningen)

Andere gebieden

 • Bijstand en adviezen bij de oprichting van vennootschappen of verenigingen
 • Bijstand in de uitwerking van het financiële plan
 • Bijstand in de uitwerking van de notulen van de algemene vergaderingen
 • Advies over het statuut van zelfstandige werknemers en werknemers
 • Analyse van kosten en verandering van sociaal statuut

Opleiding

Als opleidingsinstantie brengt ons kabinet zijn know-how over naar zijn klanten, hogescholen…

Wij ontwerpen “gepersonaliseerde“ of “inter-entreprises“ modules.

Wij organiseren voor ondernemingen of beroepsorganisaties (bank, verzekering, accountancy) conferenties en seminaries op fiscaal gebied in samenwerking met Wolters Kluwer.

Interim & Project Management

Naast het verlenen van advies op het gebied van klassieke boekhouding en fiscaliteit, kunnen we u ook helpen bij het optimaliseren van uw financiële en administratieve organisatie.

Advies en begeleiding in het domein management omvat :

 • Strategische – en tactische planning
 • Implementatie van managementtools zoals boordtabellen, scorecards (oa. Balanced scorecards)
 • Coaching
 • Management audits
 • Change management
 • Uittekenen organisatiestructuren

Tenslotte kunnen we u ook begeleiden bij de aan- of verkoop van uw ondernemingen.

Kalender

15 Jan

 • Maximumtermijn voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing

20 Jan

 • Zending van de driemaandelijkse (4de kwartaal) of maandelijkse BTW aangifte, van de intracommunautaire listing en betaling van het saldo aan BTW
 • Zending van de aangifte "Intrastat"

31 Jan

 • Stuur van de angifte aan R.S.Z. en betaling van het saldo

20 Feb

 • Uitstel van betaling van een voorschot aan BTW voor de driemaandelijkse aangifte (1ste derde)
 • Zending van de BTW aangifte en betaling als zij maandelijks is
 • Zending van de aangifte "Intrastat“

20 Mar

 • Uitstel van betaling van een voorschot aan BTW voor de driemaandelijkse aangifte (1ste derde)
 • Zending van de BTW aangifte en betaling als zij maandelijks is
 • Zending van de aangifte "Intrastat“

31 Mar

 • Délai pour rentrer le listing annuel des clients assujettis à la TVA

10 Apr

 • Termijn voor de betaling van de voortijdige stortingen (1ste termijn)

15 Apr

 • Maximumtermijn voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing

20 Apr

 • Zending van de driemaandelijkse (1ste kwartaal) of maandelijkse BTW aabgifte, van de intracommunautaire listing en betaling van het saldo aan BTW
 • Zending van de aangifte "Intrastat"

30 Apr

 • Stuur van de angifte aan R.S.Z. en betaling van het saldo

20 Mei

 • Uitstel van betaling van een voorschot aan BTW voor de driemaandelijkse aangifte (2de derde)
 • Zending van de BTW aangifte en betaling als zij maandelijks is
 • Zending van de aangifte "Intrastat“

20 Jun

 • Uitstel van betaling van een voorschot aan BTW voor de driemaandelijkse aangifte (2de derde)
 • Zending van de BTW aangifte en betaling als zij maandelijks is
 • Zending van de aangifte "Intrastat“

10 Jul

 • Termijn voor de betaling van de voortijdige stortingen (2de termijn)

15 Jul

 • Maximumtermijn voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing

20 Jul

 • Zending van de driemaandelijkse (2de kwartaal) of maandelijkse BTW aangifte, van de intracommunautaire listing en betaling
 • Zending van de aangifte "Intrastat"

31 Jul

 • Stuur van de angifte aan R.S.Z. en betaling van het saldo

20 Aug

 • Uitstel van betaling van een voorschot aan BTW voor de driemaandelijkse aangifte (3de derde)
 • Zending van de BTW aangifte en betaling als zij maandelijks is
 • Zending van de aangifte "Intrastat“

20 Sep

 • Uitstel van betaling van een voorschot aan BTW voor de driemaandelijkse aangifte (3de derde)
 • Zending van de BTW aangifte en betaling als zij maandelijks is
 • Zending van de aangifte "Intrastat“

10 Oct

 • Termijn voor de betaling van de voortijdige stortingen (3de termijn)

15 Oct

 • Maximumtermijn voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing

20 Oct

 • Zending van de driemaandelijkse (3de kwartaal) of maandelijkse BTW angifte, van de intracommunautaire listing en betaling
 • Zending van de aangifte "Intrastat"

31 Oct

 • Stuur van de angifte aan R.S.Z. en betaling van het saldo

20 Nov

 • Uitstel van betaling van een voorschot aan BTW voor de driemaandelijkse aangifte (4de derde)
 • Zending van de BTW aangifte en betaling als zij maandelijks is
 • Zending van de aangifte "Intrastat“

20 Dec

 • Uitstel van betaling van een voorschot aan BTW voor de driemaandelijkse aangifte (4de derde)
 • Zending van de BTW aangifte en betaling als zij maandelijks is
 • Zending van de aangifte "Intrastat“

20 Dec

 • Délai pour le paiement des versements anticipés (4ème échéance)

24 Dec

 • Paiement d'un acompte à la TVA si la déclaration est mensuelle

Opmerking :

De vermelde termijn is in het algemeen de maximumtermijn waarbinnen de betaling de administratie bereikt moet hebben. Een overschrijving die op de vervaldatum wordt uitgevoerd, zal nooit dezelfde dag aankomen.

Waarmee kunnen we u helpen?

SOCOMFIN

Boekhouding kantoor goedgekeurd door Instituut Accountant en Belastingconsultent

Adres 1:

Aquilonlaan, 5 bus 11

B - 1200 Brussel

Tel +32-2-779.38.32

Fax +32-2-779.38.32

R.M.P. Brussel

BTW BE 0878.503.066

Adres 2:

Louizalaan, 137 bus 13 (4 verd.)

B - 1050 Brussel